Τι σημαίνει η λέξη SOLIDUS;

Το SOLIDUS ήταν ρωμαϊκό και βυζαντινό νόμισμα. Επιλέξαμε να ονομάσουμε την εταιρεία μας με το όνομα ενός νομίσματος γιατί πρωταρχική επιδίωξη των ιδρυτών της SOLIDUS υπήρξε η δημιουργία μιας εταιρείας που θα αποτελεί «Σταθερή Αξία» στον μόνιμα ταραγμένο χρηματοοικονομικό κλάδο της Ελλάδας. Αυτό που προσφέρει εδώ και είκοσι χρόνια η SOLIDUS στον Έλληνα Ενεργό Επενδυτή είναι ασφάλεια για τις συναλλαγές του σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στις Διεθνείς αγορές. Η έρευνα και η επιλογή του συγκεκριμένου νομίσματος έγινε από την αρχιτέκτονα Νάγια Σίνου. Το συγκεκριμένο SOLIDUS που επιλέχτηκε σαν σήμα της εταιρείας απεικονίζει τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ιδρυτή της Κωνσταντινούπολης και της Ανατολικής Ρωμαϊκής-Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.Το SOLIDUS (Σόλδιο) (στα Λατινικά σημαίνει ενιαίος, ατόφιος) ήταν αρχικά ένα χρυσό νόμισμα των Ρωμαίων.

Το SOLIDUS πρωτοεμφανίστηκε επί Διοκλητιανού περί το 301 και ήταν ίσο με το 1/60 της Ρωμαϊκής λίτρας χρυσού (περ. 5,3 gr) με αρχική αξία ίση προς 1000 δηνάρια.

Το 312, ο Κωνσταντίνος Α’ επανεισήγαγε το SOLIDUS για να αντικαταστήσει μόνιμα το aureus ως το αυτοκρατορικό χρυσό νόμισμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το SOLIDUS ήταν ίσο με το 1/72 της Ρωμαϊκής λίτρας χρυσού, ενώ κάθε νόμισμα ζύγιζε εικοσιτέσσερα καράτια ή περίπου 4,5 γραμμάρια χρυσού. Την εποχή εκείνη, το Solidus άξιζε όσο 275.000 δηνάρια τα οποία έχαναν διαρκώς την αξία τους.Το SOLIDUS διατήρησε ουσιαστικά αμετάβλητο το βάρος και την καθαρότητά του μέχρι τον 10ο αιώνα, παρόλο που στον ελληνόφωνο κόσμο της Ρωμαϊκής περιόδου, και στη συνέχεια στη Βυζαντινή οικονομία, ήταν γνωστό ως το ‘νόμισμα’. Κάθε φορά που ένα νόμισμα επέστρεφε στο κράτος, το έλιωναν και το έκοβαν εκ νέου. Έτσι, τα SOLIDUS σε κυκλοφορία διατηρούσαν την ομοιομορφία τους, καθώς κανέναν νόμισμα δεν παρέμενε σε κυκλοφορία για αρκετό διάστημα ώστε να φθαρεί.

Παρόλο που απαγορευόταν στους εμπόρους να χρησιμοποιούν το SOLIDUS εκτός Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στην πραγματικότητα τελούνταν αρκετές συναλλαγές εκτός αυτοκρατορίας με το νόμισμα αυτό, γεγονός που το κατέστησε μία επιθυμητή νομισματική μονάδα στις αραβικές χώρες. Καθώς τα SOLIDUS που κυκλοφορούσαν εκτός αυτοκρατορίας, δεν χρησιμοποιούνταν για την καταβολή φόρων στον αυτοκράτορα, δεν κόβονταν εκ νέου και συνεπώς τα μαλακά αυτά νομίσματα από καθαρό χρυσό φθείρονταν αρκετά γρήγορα.

Εκτός ειδικών περιπτώσεων, το SOLIDUS δεν έφερε ένδειξη ονομαστικής αξίας κατά τους επτά αιώνες παραγωγής και κυκλοφορίας του.

Από τη λέξη SOLIDUS προέρχεται και η αγγλική λέξη ‘soldier’ (στρατιώτης), αναφερόμενη στα Solidus με τα οποία πληρώνονταν οι στρατιώτες.