Προϊόντα-Αγορές

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προϊόντα-Αγορές

Διεθνείς Αγορές

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση και υποστήριξη στις Διεθνείς Αγορές με σχετικό τμήμα που λειτουργεί, από το 2003, έως το κλείσιμο της αγοράς της Νέας Υόρκης στις 23:15. Οι πελάτες της Εταιρείας έχουν σήμερα την δυνατότητα να επενδύουν στις αγορές αυτές μέσω δυο διαφορετικών υπηρεσιών:

SOLIDUS GLOBAL SECURITIES

Με την υπηρεσία SOLIDUS GLOBAL SECURITIES η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, μέσω των συνεργαζόμενων Επενδυτικών Εταιρειών AK JENSEN Ltd και AK JENSEN NORWAY AS, καθώς και με την χρήση της πλατφόρμας ZTRADE, προσφέρει στους πελάτες της συναλλαγές σε μετοχές που διαπραγματεύονται στις κυριότερες ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές αγορές (Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία) αλλά και στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επίσης μέσω της υπηρεσίας αυτής μπορείτε να επενδύσετε σε επενδυτικά προϊόντα δεικτών χρηματιστηρίων και εμπορευμάτων όπως είναι τα μέταλλα, το Πετρέλαιο, ο Χρυσός κ.α.

Τα πλεονεκτήματα πραγματοποίησης συναλλαγών σε διεθνείς αγορές μέσω της υπηρεσίας SOLIDUS GLOBAL SECURITIES είναι:

 • Οι συναλλαγές σας διενεργούνται μέσα από τον υφιστάμενο επενδυτικό σας λογαριασμό
 • Δίνετε τις εντολές σας είτε τηλεφωνικά, από το πρωί μέχρι το κλείσιμο της Νέας Υόρκης, στο τμήμα συναλλαγών της SOLIDUS, είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών Z-Trade plus, όπως γίνεται και για τις συναλλαγές σας στην ελληνική αγορά αξιών
 • Εφόσον είστε ενεργός πελάτης της εταιρείας, η υπηρεσία, σας παρέχεται χωρίς να απαιτείται η υπογραφή νέας σύμβασης, με μια απλή αίτηση σας προς τα αρμόδια τμήματα
 • Η εκτέλεση των εντολών σας, η κατάρτιση και εκκαθάριση των συναλλαγών, ο διακανονισμός γίνεται από τα υποστηρικτικά συστήματα της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Πιο Αναλυτικά:

 1. Για να επενδύσετε μέσω της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, με την χρήση της υπηρεσίας SOLIDUS GLOBAL SECURITIES, σε μετοχές και ETFs διεθνών χρηματιστηρίων θα πρέπει να υποβάλλετε προς την εταιρεία σχετική αίτηση υπογράφοντας ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ AK JENSEN. Μετά τον έλεγχο της αίτησης σας από την εταιρεία, δημιουργείται σχετικός υπολογαριασμός ανά νόμισμα συναλλαγής (AK JENSEN-€, AK JENSEN-$, κλπ.). Το έντυπο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Χρήσιμα Έντυπα
 2. Στον/στους υπολογαριασμό/σμούς αυτό/αυτούς θα απεικονίζονται οι τίτλοι και θα πραγματοποιείται, η εκκαθάριση και η διοικητική διαχείριση (μεταφορές χρημάτων, έκδοση πινακιδίων, χρεώσεις-πιστώσεις, μεταφορές, κ.α.) επί των συναλλαγών σε μετοχές και ETFs διεθνών χρηματιστηρίων. Οι τίτλοι -μετοχές, ETFs και χρήματα φυλάσσονται με ευθύνη της Επενδυτικής Εταιρείας AK JENSEN Ltd
 3. Οι χρεώσεις και τα έξοδα που αφορούν τους υπολογαριασμούς AK JENSEN έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Αμοιβές - Χρεώσεις - Έξοδα Συναλλαγών Διεθνών Αγορών και δεν περιλαμβάνουν την προμήθεια της εταιρείας
 4. Οι υπολογαριασμοί που τηρούνται τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα χρήματα του πελάτη και από τους οποίους παράγονται και οι σχετικές ενημερωτικές αναφορές (θέσεις, αποτιμήσεις, αγορές-πωλήσεις, χρεώσεις-πιστώσεις, κ.α.) είναι διαθέσιμοι/προσβάσιμοι, στους πελάτες της εταιρείας, μέσω της πλατφόρμας Z-Trade Plus
 5. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ έχει εντάξει τους υπολογαριασμούς AK JENSEN στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαβίβασης εντολών Z-trade για την από μέρους σας απευθείας (real time) διαβίβαση των εντολών σας

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την υπηρεσία στείλτε μας ένα email στο globalmarkets@solidus.gr

SOLIDUS GLOBAL MARKETS

Μέσα από την πλατφόρμα συναλλαγών SOLIDUS GLOBAL MARKETS, που υποστηρίζεται από τον όμιλο εταιρειών ηλεκτρονικών συναλλαγών Interactive Brokers LLC, μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε στις αγορές μετοχών, παραγώγων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, εμπορευμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε όλο τον κόσμο.

Η διενέργεια συναλλαγών στις διεθνείς αγορές μέσω της πλατφόρμας SOLIDUS GLOBAL MARKETS μπορεί να γίνει με δυο διαφορετικούς τρόπους. Είτε μέσω ανοίγματος απευθείας λογαριασμού (disclosed) στην Interactive Brokers IBCE, είτε μέσω ανοίγματος non-disclosed account, στην Interactive Brokers LLC. Και στις δυο περιπτώσεις η χρήση της πλατφόρμας εξασφαλίζει την on line - σε πραγματικό χρόνο εκτέλεση των εντολών αλλά και την άμεση και διαρκή απευθείας ενημέρωσή σας. Τα προϊόντα στα οποία έχετε πρόσβαση είναι διαφορετικά ανάλογα με εάν θα επιλέξετε να συναλλάσσεστε απευθείας με την Interactive Brokers IBCE ή μέσω του non disclosed λογαριασμού. Ενημερωθείτε σχετικά με τα διαθέσιμα επενδυτικά προϊόντα ανά είδος λογαριασμού. Ενημερωθείτε επίσης για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσετε για το άνοιγμα κάθε τύπου λογαριασμού.

Στην περίπτωση που επιλέξετε τον απευθείας- disclosed λογαριασμό με την Interactive Brokers IBCE ο λογαριασμός θα πρέπει να ανοιχθεί από εσάς μέσω της Interactive Brokers IBCE με την συνδρομή του σχετικού τμήματος της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ και η κατάθεση των χρημάτων ή η μεταφορά χρηματοπιστωτικών μέσων θα πρέπει να γίνει απευθείας σε λογαριασμούς της Interactive Brokers IBCE. Στην περίπτωση που επιλέξετε τον -non disclosed λογαριασμό ο λογαριασμός σας στην πλατφόρμα θα ανοιχτεί από εμάς και η κατάθεση χρημάτων ή η μεταφορά χρηματοπιστωτικών μέσων θα γίνει σε λογαριασμούς της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ.

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και γενικότερα όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που εμπεριέχουν μόχλευση είναι σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από επενδυτές µε εμπειρία σε τέτοιες αγορές.

Όποιον από τους δυο λογαριασμούς και εάν επιλέξετε, θα μπορείτε να διαβιβάζετε τις εντολές σας απευθείας, μόνοι σας, από τον υπολογιστή σας στην πλατφόρμα συναλλαγών SOLIDUS GLOBAL MARKETS ή να τις διαβιβάζετε τηλεφωνικά στο Τμήμα Διεθνών Αγορών της εταιρείας.

Σας εφιστούμε την προσοχή να διαφυλάσσετε τον απόρρητο προσωπικό κωδικό πρόσβασης της πλατφόρμας καθώς και να μην τον κοινοποιείτε σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ακόμη και εάν αυτός είναι αντιπρόσωπος, συνεργάτης ή υπάλληλος της εταιρείας. Το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Διεθνών Αγορών καλύπτει τόσο τις ευρωπαϊκές όσο και την αμερικάνικη αγορά. Οι εντολές εκτελούνται on line - σε πραγματικό χρόνο και η ενημέρωση είναι άμεση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία θα πρέπει να παρακολουθείτε για να ενημερώνεστε. Το Τμήμα Διεθνών Αγορών παραμένει στη διάθεσή σας για την εκτέλεση εντολών μέχρι τις 23:00 στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Πιο Αναλυτικά:

 1. Για να επενδύσετε στις διεθνείς αγορές μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών SOLIDUS GLOBAL MARKETS θα πρέπει να τυπώσετε και να υποβάλλετε προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ σχετική αίτηση υπογράφοντας την Αίτηση Ενεργοποίησης Πρόσβασης στην Πλατφόρμα Συναλλαγών Interactive Brokers.
  Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε μια υπεύθυνη δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας βρίσκεται στις παραγράφους 6 και 7, ανάλογα με τον τύπο του Λογαριασμού που επιθυμείτε, στην σελίδα Ηλεκτρονική Διαδικασία Επιβεβαίωσης Γνησίου Υπογραφής βεβαιώνοντας την δήλωση αυτή μέσω της Ψηφιακής Βεβαίωσης Εγγράφου της κυβερνητικής πλατφόρμας της Ελληνικής Δημοκρατίας gov.gr.
 2. Σε περίπτωση που επιλέξετε να ανοίξετε τον non disclosed λογαριασμό και αιτηθείτε σχετικά , μετά τον έλεγχο της αίτησης σας από την εταιρεία, δημιουργείται σχετικός υπολογαριασμός ανά νόμισμα συναλλαγής (πχ. IB-€, IB-$). Στον/στους υπολογαριασμό/σμούς αυτό/αυτούς θα απεικονίζονται τα χρήματα και τα χρηματοπιστωτικά μέσα και θα πραγματοποιείται η εκκαθάριση και η διοικητική διαχείριση (μεταφορές χρημάτων, έκδοση πινακιδίων, χρεώσεις-πιστώσεις, μεταφορές, κ.α.) επί των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα διεθνών χρηματιστηρίων. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα (τίτλοι όπως μετοχές, ETFs ή συμβόλαια όπως ΣΜΕ κλπ.) και χρήματα φυλάσσονται με ευθύνη της Επενδυτικής Εταιρείας Interactive Brokers LLC.
 3. Η ενημέρωση για τους όρους των συναλλαγών της πλατφόρμας και για τις συναλλαγές που διενεργείτε καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων που ενδεχομένως προκύψουν από συναλλαγές ή από έλλειμα περιθωρίου - δηλαδή στην ενδεχόμενη περίπτωση που είστε υποχρεωμένος από τους κανονισμούς των χρηματιστηρίων και της πλατφόρμας ή να μειώσετε την θέση σας ή να καταβάλλετε επιπλέον χρήματα για να την διατηρήσετε- γίνεται, αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, απευθείας από εσάς μέσω της πλατφόρμας χωρίς την παρέμβαση της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. (ισχύει και για τα δυο είδη λογαριασμών της πλατφόρμας SOLIDUS GLOBAL MARKETS).
 4. Οι χρεώσεις και τα έξοδα που αφορούν τις συναλλαγές μέσω της πλατφόρμας SOLIDUS GLOBAL MARKETS είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Αμοιβές - Χρεώσεις - Έξοδα Συναλλαγών Διεθνών Αγορών και δεν περιλαμβάνουν την προμήθεια της εταιρείας.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την υπηρεσία στείλτε μας ένα email στο globalmarkets@solidus.gr.