Προϊόντα-Αγορές

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προϊόντα-Αγορές

Διεθνείς Αγορές

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση και υποστήριξη στις Διεθνείς Αγορές με σχετικό τμήμα που λειτουργεί, από το 2003, έως το κλείσιμο της αγοράς της Νέας Υόρκης στις 23:15. Οι πελάτες της Εταιρείας έχουν σήμερα την δυνατότητα να επενδύουν στις αγορές αυτές μέσω δυο διαφορετικών υπηρεσιών:

SOLIDUS GLOBAL SECURITIES

Με την υπηρεσία SOLIDUS GLOBAL SECURITIES η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ, μέσω της πλατφόρμας ZTRADE και της Υπηρεσίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών – XNET, προσφέρει στους πελάτες της συναλλαγές σε μετοχές μεγάλων εταιρειών που διαπραγματεύονται στις κυριότερες ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές αγορές (Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία) αλλά και στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επίσης μπορείτε να επενδύσετε σε επενδυτικά προϊόντα δεικτών χρηματιστηρίων και εμπορευμάτων όπως είναι τα μέταλλα, το Πετρέλαιο, ο Χρυσός κ.α.

Τα πλεονεκτήματα πραγματοποίησης συναλλαγών σε διεθνείς αγορές μέσω της υπηρεσίας SOLIDUS GLOBAL SECURITIES είναι:

 • Οι συναλλαγές σας διενεργούνται μέσα από τον υφιστάμενο επενδυτικό σας λογαριασμό
 • Η καταχώρηση των κινητών αξιών σας, γίνεται στους υφιστάμενους λογαριασμούς σας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων(ΣΑΤ) του Χρηματιστήριου Αθηνών με χειριστή την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ
 • Πέραν της ενημέρωσης που παίρνετε από την εταιρεία ενημερώνεστε απευθείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο κινητό σας τηλέφωνο, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, μέσω της υπηρεσίας AXIA SMS
 • Δίνετε τις εντολές σας είτε τηλεφωνικά, από το πρωί μέχρι το κλείσιμο της Νέας Υόρκης, στο τμήμα συναλλαγών της SOLIDUS, είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών Z-Trade plus, όπως γίνεται και για τις συναλλαγές σας στην ελληνική αγορά αξιών
 • Εφόσον είστε ενεργός πελάτης της εταιρείας, η υπηρεσία, σας παρέχεται χωρίς να απαιτείται η υπογραφή νέας σύμβασης, με μια απλή ηλεκτρονική σας αίτηση προς τα αρμόδια τμήματα
 • Η εκτέλεση των εντολών σας, η κατάρτιση και εκκαθάριση των συναλλαγών, ο διακανονισμός και η θεματοφυλακή των τίτλων του χαρτοφυλακίου σας γίνεται από τα υποστηρικτικά συστήματα της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ και του Χρηματιστήριου Αθηνών

Πιο Αναλυτικά:

 1. Για να επενδύσετε μέσω της Solidus σε μετοχές και ETFs διεθνών χρηματιστηρίων θα πρέπει να υποβάλλετε προς την εταιρεία σχετική αίτηση υπογράφοντας το έντυπο δημιουργίας υπολογαριασμού ΧΝΕΤ. Μετά τον έλεγχο της αίτησης σας από την εταιρεία, δημιουργείται σχετικός υπολογαριασμός ανά νόμισμα συναλλαγής (ΧΝΕΤ-€, ΧΝΕΤ$, κλπ.). Το έντυπο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Χρήσιμα Έντυπα καθώς επίσης και από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 2. Στον/στους υπολογαριασμό/σμούς αυτό/αυτούς θα απεικονίζονται οι τίτλοι και θα πραγματοποιείται, η εκκαθάριση και η διοικητική διαχείριση (μεταφορές χρημάτων, έκδοση πινακιδίων, χρεώσεις-πιστώσεις, μεταφορές, κ.α.) επί των συναλλαγών σε μετοχές και ETFs διεθνών χρηματιστηρίων. Οι τίτλοι -μετοχές και ETFs φυλάσσονται από την ΕΧΑΕ στο σύστημα ΣΑΤ μαζί με τους τίτλους που διαπραγματεύονται στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 3. Οι χρεώσεις και τα έξοδα που αφορούν τους υπολογαριασμούς XNET έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Χρεώσεις-Έξοδα Λογαριασμών Διεθνών Αγορών και δεν περιλαμβάνουν την προμήθεια της εταιρείας.
 4. Η εταιρεία έχει εντάξει τους υπολογαριασμούς XNET στη λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έτσι ώστε οι πελάτες - επενδυτές να μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και με αξιοπιστία από το Χρηματιστήριο για τις χρηματιστηριακές κινήσεις που εκτελούνται για λογαριασμό τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS), ή/και μέσω internet με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 5. Οι υπολογαριασμοί (θέσεις, αποτιμήσεις, αγορές-πωλήσεις, χρεώσεις-πιστώσεις, κ.α.) είναι διαθέσιμοι/προσβάσιμοι σε σας μέσω της πλατφόρμας Z-Trade Plus και των υπηρεσιών e-services στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
 6. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ έχει εντάξει τους υπολογαριασμούς XNET στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαβίβασης εντολών Z-trade για την από μέρους σας απευθείας (real time) διαβίβαση των εντολών σας.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στείλτε μας ένα email στο globalmarkets@solidus.gr

SOLIDUS GLOBAL MARKETS

Μέσα από την πλατφόρμα συναλλαγών SOLIDUS GLOBAL MARKETS, που υποστηρίζεται από την Αμερικάνικη εταιρεία Interactive Brokers, μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε στις αγορές μετοχών, παραγώγων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, εμπορευμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε όλο τον κόσμο επιλέγοντας μέσα από ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών προϊόντων. Η χρήση της πλατφόρμας εξασφαλίζει την on line - σε πραγματικό χρόνο εκτέλεση των εντολών αλλά και την άμεση και διαρκή ενημέρωσή σας και προσφέρει άμεση πρόσβαση σε µια πλήρη γκάµα διεθνών παράγωγων προϊόντων. Οι πελάτες της SOLIDUS µπορούν να επενδύσουν σε συμβόλαια µε υποκείμενο χρηματοοικονομικούς δείκτες, συνάλλαγμα, μετοχές, εμπορεύματα και ομόλογα σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές του κόσμου.

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και γενικότερα όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που εμπεριέχουν μόχλευση είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού κινδύνου και χρησιμοποιούνται από επενδυτές µε εμπειρία σε τέτοιες αγορές.

Μπορείτε να διαβιβάζετε τις εντολές σας απευθείας μόνοι σας από τον υπολογιστή σας στην πλατφόρμα συναλλαγών SOLIDUS GLOBAL MARKETS ή να τις διαβιβάζετε τηλεφωνικά στο Τμήμα Διεθνών Αγορών της εταιρείας. Σας εφιστούμε την προσοχή να διαφυλάσσετε τον απόρρητο προσωπικό κωδικό πρόσβασης της πλατφόρμας καθώς και να μην τον κοινοποιείτε σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ακόμη και εάν αυτός είναι συνεργάτης ή υπάλληλος της εταιρείας. Το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Διεθνών Αγορών καλύπτει τόσο τις ευρωπαϊκές όσο και την αμερικάνικη αγορά. Οι εντολές εκτελούνται on line - σε πραγματικό χρόνο και η ενημέρωση είναι άμεση. Το Τμήμα Διεθνών Αγορών παραμένει στη διάθεσή σας για την εκτέλεση εντολών μέχρι τις 23:00 στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Για να ενεργοποιήσετε την πλατφόρμα συναλλαγών Solidus Global Markets, πρέπει να εγγραφείτε στη υπηρεσία e-services της Solidus

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στείλτε μας ένα email στο globalmarkets@solidus.gr