Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Ηλεκτρονική Διαδικασία Δήλωσης Μέσου Επικοινωνίας

Εάν είστε ήδη πελάτης της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ και επιθυμείτε να μας δηλώσετε κάποια νέα διεύθυνση μονίμου κατοικίας ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email προκυμμένου να επικοινωνούμε πλέον μαζί σας μέσω αυτής, έχετε την δυνατότητα να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία δήλωσης και επιβεβαίωσης της υπογραφής σας:

 1. Επισκέπτεστε την κυβερνητική ιστοσελίδα www.gov.gr και μεταβαίνετε στην ενότητα Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της οποίας μπορεί να εκδοθεί υπεύθυνη δήλωση που να απευθύνεται προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. Ταυτοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία (αυθεντικοποίηση) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Taxisnet σε συνδυασμό με τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας σας. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, έχει την ίδια νομική ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής. Συμπληρώνει την σχετική υπεύθυνη δήλωση η οποία περιέχει όλα τα προσωπικά σας στοιχεία και δηλώνετε προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ την υπογραφή από μέρους σας της σχετικής δήλωσης.
 2. Εκτυπώνετε και αποστέλλετε με ταχυδρομείο στην διεύθυνση της έδρας της εταιρείας -Πύργος Απόλλων, Λουΐζης Ριανκούρ 64, Αμπελόκηποι Αθήνα ΤΚ11523- την Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα σχετικά έντυπα (αποδεικτικά ταυτότητας, κατοικίας, τηλεφώνου κ.α.). Μπορείτε επίσης να τα στείλει με τη μορφή αρχείου (pdf) από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ως μέσο ενημέρωσης στις διευθύνσεις της εταιρείας clients@solidus.gr.
 3. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας προβαίνει στον έλεγχο της εγκυρότητας της Υπεύθυνης Δήλωσης σας μέσα από τη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας www.gov.gr. Συγκεκριμένα επιβεβαιώνεται ότι το έντυπο είναι όντως καταχωρημένο και καθόλα όμοιο με αυτό που έχει προσκομισθεί στην εταιρεία επιβεβαιώνοντας ότι:
  • απευθύνεται στην SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ,
  • φέρει τα ίδια στοιχεία δηλούντος και το σύνολο τους,
  • έχει το ίδιο και φυσικά το απαιτούμενο περιεχόμενο δήλωσης,
  • φέρει την ίδια ημερομηνία.
 4. Εφόσον διαπιστωθεί η εγκυρότητα της Υπεύθυνης Δήλωσης, το τμήμα προχωράει στις απαραίτητες ενέργειες ως να είχε το γνήσιο της υπογραφής στο έντυπο της εταιρείας. Η Υπεύθυνη Δήλωση αρχειοθετείται μαζί με το έντυπο αναφοράς της.

Υποδείγματα Κειμένου Δήλωσης (ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ):

1) Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Δηλώνω με την παρούσα προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ στην οποία διατηρώ τον υπ’ αριθμό………………………………Επενδυτικό Λογαριασμό ότι επιθυμώ η επικοινωνία και η ενημέρωση μου με την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ να γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση: ______________________________________________________________________________ (αναγράψτε ευκρινώς). Δηλώνω ότι έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο και συναινώ στην χρήση από την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς ενημέρωσης για τις συναλλαγές που διενεργώ μέσω αυτής, για την ενημέρωση μου σχετικά με τις συναλλαγές μου και το επενδυτικό μου χαρτοφυλάκιο καθώς και για νέα ή υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει η εταιρεία ή οι θυγατρικές της.

2) Κινητού Τηλεφώνου

Δηλώνω με την παρούσα προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ στην οποία διατηρώ τον υπ’ αριθμό………………………………Επενδυτικό Λογαριασμό ότι επιθυμώ την χρήση από την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ του κινητού μου τηλεφώνου …………………………………………για σκοπούς αποστολής γραπτών μηνυμάτων για σκοπούς ενημέρωσης για τις συναλλαγές που διενεργώ μέσω αυτής, για την ενημέρωση μου σχετικά με τις συναλλαγές μου και το επενδυτικό μου χαρτοφυλάκιο.

3) Διεύθυνση Μονίμου Κατοικίας

Δηλώνω με την παρούσα προς την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ στην οποία διατηρώ τον υπ’ αριθμό………………………………Επενδυτικό Λογαριασμό ότι επιθυμώ η επικοινωνία και η ενημέρωση μου με την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ να γίνεται πλέον στην νέα διεύθυνση μονίμου κατοικίας μου η οποία βρίσκετε: ______________________________________________________________________________