Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

Αμοιβές - Χρεώσεις - Έξοδα Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΥΡΙΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΑΚΕΤΑ
ΚΥΡΙΑ
ΑΓΟΡΑ
ΑΞΙΕΣ
ΛΟΙΠΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ
ΑΞΙΕΣ
NEA
ΑΓΟΡΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ
ΚΡΑΤΙΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ
NEA ΑΓΟΡΑ
Συνδρομή Χ.Α.K. 0,0125% 0,0075% 0,04% 0,0125% 0,0025%
0,0025%
Εισφορά Επικουρικού Κεφαλαίου 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,005%
Χρέωση συναλλαγών μέσω ODL

0,005%Δικαίωμα Χ.Α.K. επί συναλλαγών

0,01% 0,01%
0,0025%
Δικαιώματα Κεντρικού Αποθετηρίου 0,02% 0,025% 0,025% 0,025% 0,0075% 0,0075% 0,025%
Μηχανογραφικά Έξοδα ανά συναλλαγή € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05
€ 0,05
Προμήθεια ανά εντολή ODL € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11
€ 0,11
Έξοδα διακανονισμού(ανάλυσης) 0,50€ ανά τίτλο, για λογαριασμούς με χειριστή τη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ
Έξοδα μετάθεσης 1,00€ ανά τίτλο, για λογαριασμούς με άλλον χειριστή

ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ * Έως 1,00% Επί αξίας συναλλαγών. Ελάχιστη χρέωση 1,5 € ανά πινακίδιο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 0,06% ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (πρώην Μεταβιβαστικά)

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.


Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ* 3,00 € ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΑ-ΧΑΚ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΜΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΤΩΝ 3.000,00€ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ* 1,50 € ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΑ-ΧΑΚ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΜΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3.000,00€ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ** 1,00 € +ΦΠΑ23% ΑΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟΥ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πελάτες που δεν έχουν επιλεγμένο τρόπο αποστολής με ηλεκτρονικό μέσον (e-mail, fax, SMS) ή έχουν επιλεγμένη, εκτός του ηλεκτρονικού μέσου και την ταχυδρομική αποστολή

* Τα έξοδα χρεώνονται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

** Χρεώνονται ανά μήνα κατά το πρώτο πενθήμερο του επομένου μηνός.