Προϊόντα-Αγορές

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Προϊόντα-Αγορές

Αγορά Μετοχών και Παραγώγων Χρηματιστήριου Αθηνών

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 2000 και λειτουργεί ως εκκαθαριστικό μέλος της αγοράς αξιών και παραγώγων. Η εμπιστοσύνη και η προτίμηση των 20.000 ενεργών πελατών μας και η δημιουργία ενός σημαντικού δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα έχουν σήμερα κατατάξει την εταιρεία στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ιδιωτικών ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών.

Παρά την δύσκολη συγκυρία, η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ διατηρεί τον όγκο συναλλαγών της σε υψηλά επίπεδα, με συναλλαγές που προέρχονται κυρίως από κινήσεις ιδιωτών επενδυτών και κατατάσσουν την Εταιρεία μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου. Σημαντική παραμένει η παρουσία της Εταιρείας και στην αγορά παραγώγων, όπου καταλαμβάνει θέσεις μέσα στην πρώτη δεκάδα σε όλες τις κατηγορίες συμβολαίων.