Υπηρεσίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Υπηρεσίες

Corporate - Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Οι πολύπλοκες και σύνθετες ανάγκες του σύγχρονου επιχειρείν, απαιτούν την έγκαιρη και υπεύθυνη παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ διαθέτοντας ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών και εκμεταλλευόμενη την πείρα και εμπειρία των στελεχών της παρέχει ένα διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών προς εταιρικούς πελάτες που εκτείνεται από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξαγορών/συγχωνεύσεων και χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων έως την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και την εισαγωγή μετοχών ή ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η Εταιρεία επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις ανάλογα τις ανάγκες των πελατών που σε αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνουν συνδυασμό των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ως μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου η Εταιρεία δραστηριοποιείται με σημαντική επιτυχία και στις δύο χώρες παρέχοντας δίκτυο καταξιωμένων επαγγελματιών συνεργατών στο εταιρικό δίκαιο και κανονιστικό πλαίσιο που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή κάλυψη όλων των φοροτεχνικών και νομικών αναγκών που προκύπτουν από τις εταιρικές ενέργειες των πελατών. Επιπρόσθετα η εταιρεία λειτουργώντας ως αποκλειστικός σύμβουλος του πελάτη, αναλαμβάνει, τυχόν διαπραγματεύσεις που πιθανόν να απαιτηθούν, τον συντονισμό των ενεργειών και την παροχή υποστήριξης των νομικών διαδικασιών για την επίτευξη του σκοπούμενου αποτελέσματος.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατέχοντας όλες τις απαιτούμενες άδειες Συμβούλου Εισαγωγής για Ελλάδα και Κύπρο, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει την επιτυχή εισαγωγή αξιών σημαντικού αριθμού εκδοτών ενώ προετοιμάζει φακέλους για νέες εισαγωγές και στα δύο χρηματιστήρια.

Μέσα από την παροχή συμβουλών προς τους εταιρικούς μας πελάτες στοχεύουμε στην δημιουργία υπεραξίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες, ανεξάρτητες και αντικειμενικές συμβουλές.