Υπηρεσίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Υπηρεσίες

E-Services

Κάτω από το γενικό τίτλο SOLIDUS e-Services, η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ παρέχει στους πελάτες της μια σειρά από υπηρεσίες μέσω Internet με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση τους, αλλά και την διευκόλυνση στην χρήση διάφορων παρεχόμενων υπηρεσιών της. Η Υπηρεσία e-services της Εταιρείας καλύπτει τους παρακάτω τομείς:


1. Ανάλυση

Άμεση πρόσβαση στα προϊόντα του Τμήματος Ανάλυσης και στην καθημερινή Πρωινή Ενημέρωση που το Τμήμα ανάλυσης διεξάγει με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 15 χρόνια


2. Z-Trade

Η δημοφιλής πλατφόρμα για την διαβίβαση εντολών και την παρακολούθηση των Αγορών του Χ.Α. που έχει επιλεγεί από την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ σαν εργαλείο τόσο για τους ιδιώτες πελάτες της όσο και για τους συνεργάτες της.


3. Ενημερωση Επενδυτικού Λογαριασμού-Portfolios

Από την υπηρεσία e-Services, σας παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα χαρτοφυλάκια και τα μετρητά που διαθέτετε στη SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ (εκτός των χαρτοφυλακίων Παραγώγων Προϊόντων του Χ.Α.), όπως χαρτοφυλάκια ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων, που δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης..


4. Πλατφόρμες Διεθνών Αγορών(Global Markets)

Επιλογή ανάμεσα σε δύο πλατφόρμες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τη δραστηριοποίησή σας στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές, με ευρεία επιλογή προϊόντων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, είναι δε διαθέσιμες μόνο σε πελάτες της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ που επιθυμούν να τις χρησιμοποιούν. Κατά περίπτωση απαιτούν την αποδοχή όρων και συνθηκών που περιγράφονται λεπτομερώς. Αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση των e-services παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ ή στον αντίστοιχο σύνδεσμο που ακολουθεί.

e-services