Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Έκδοση Ηλεκτρονικού Κωδικού Πρόσβασης

Έκδοση Ηλεκτρονικού Κωδικού Πρόσβασης ZTRADE

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα συναλλαγών (εφαρμογή διαβίβασης εντολών) ZTRADE πρέπει να τυπώσετε, συμπληρώσετε και υπογράψετε την ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET TRADING (ZTRADE) και ακολούθως να την αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση clients@solidus.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της SOLIDUS Securities AEΠΕΥ, υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών.

Στην συνέχεια το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατείας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανογράφησης της εταιρείας θα σας αποστείλει με email ή SMS (αν έχει πιστοποιηθεί αντίστοιχα ως μέσω επικοινωνίας μαζί μας το email ή το κινητό σας τηλέφωνο) ή μέσω courier στην ταχυδρομική σας διεύθυνση ο κωδικός χρήσης και ο κωδικός εισόδου καθώς και οι σχετικές οδηγίες για την είσοδο σας στην εφαρμογή διαβίβασης εντολών ZTRADE.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ztrade.solidus.gr.

Για την περίπτωση που επιθυμείτε να επανεκδοθεί ο κωδικός χρήσης και ο κωδικός εισόδου σας της εφαρμογής διαβίβασης εντολών ZTRADE πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 6900675 είτε να το ζητήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση clients@solidus.gr.