Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

Αμοιβές - Χρεώσεις - Έξοδα Συναλλαγών Διεθνών Αγορών

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ  SOLIDUS GLOBAL MARKETS - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ INTERACTIVE BROKERS
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Προμήθειες επί Μετοχών, ΔΑΚ Προμήθειες επί ομολόγων & Αμοιβαίων Κεφαλαίων Προμήθειες σε Δικαιώματα επί μετοχών & δεικτών / Stock and Index Options (ανά συμβόλαιο / per contract) Προμήθειες επί ΣΜΕ & Δικαιωμάτων επί ΣΜΕ / Futures & Futures Options (ανά συμβόλαιο / per contract) Προμήθειες επί Ισοτιμιών, μετατροπών/conversion, IDEAL Pro & CFDS επί ισοτιμιών Προμήθειες σε CFDS επί μετοχών, ΔΑΚ, σποτ χρυσό και ασήμι CFDS Indices / επί Δεικτών. Συνολική χρεώση (προμήθειες + έξοδα εκτέλεσης) ανά πράξη Προμήθειες σε χρυσό, ασήμι London Gold / Silver
ΕΩΣ 1% επί της αξίας συναλλαγής ΕΩΣ 0,50% επί της αξίας συναλλαγής ΕΩΣ 15 AUD ΕΩΣ 30 AUD
ΕΩΣ 0,70% επί της αξίας συναλλαγής IBAU200 ΕΩΣ 0,04% ΕΩΣ 0,06% επί της αξίας συναλλαγής


ΕΩΣ 15 CAD ΕΩΣ 30 CAD ΕΩΣ 0,03% επί της αξίας συναλλαγής * ΕΩΣ USD 0,070 ανά τεμάχιο / per share IBCH20 ΕΩΣ 0,04%


ΕΩΣ 15 CHF ΕΩΣ 30 CHF

IBDE30 ΕΩΣ 0,04%


ΕΩΣ 10 EUR ΕΩΣ 180 CNH
* Αφορά τις συναλλαγές CFDs που διαπραγματεύονται σε αγορές όπου οι προμήθειες υπολογίζονται σε σεντς ανα τεμάχιο IBES35 ΕΩΣ 0,04%


ΕΩΣ 10 GBP ΕΩΣ 23 EUR

IBEU50 ΕΩΣ 0,07%


ΕΩΣ 100 HKD ΕΩΣ 23 GBP

IBFR40 ΕΩΣ 0,07%


ΕΩΣ 1250 JPY ΕΩΣ 230 HKD

IBGB100 ΕΩΣ 0,04%


ΕΩΣ 200 MXN ΕΩΣ 3000 JPY

IBHK50 ΕΩΣ 0,05%


ΕΩΣ 80 NOK ΕΩΣ 21000 KRW

IBIT40 ΕΩΣ 0,04%


ΕΩΣ 10 USD ΕΩΣ 575 MXN

IBJP225 ΕΩΣ 0,06%


* ΕΩΣ 1% ΕΩΣ 230 NOK

IBNL25 ΕΩΣ 0,06%


* Αφορά τα χρηματιστήρια όπου η προμήθεια υπολογίζεται σε % επί της αξίας συναλλαγής (ενδεικτικά το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας) ΕΩΣ 230 SEK

IBUS30 ΕΩΣ 0,04%ΕΩΣ 45 SGD

IBUS500 ΕΩΣ 0,06%ΕΩΣ 23 USD

IBUST100 ΕΩΣ 0,05%

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Shares / Μετοχές Ελάχιστη προμήθεια ανά πράξη Bonds / Ομόλογα, Αμοιβαία Κεφάλαια/Mutual Funds Ελάχιστη προμήθεια ανά πράξη Ισοτιμίες, μετατροπών / conversion, IDEAL Pro & CFDs επί ισοτιμιών Ελάχιστη προμήθεια ανά πράξη CFDs Shares / Μετοχές Ελάχιστη προμήθεια ανά πράξη CFDs Indices / Δείκτες Ελάχιστη χρεώση ανά πράξη London Gold / Silver Ελάχιστη προμήθεια σε χρυσό, ασήμι ανά πράξη
AUD 5 AUD 25 AED 16 AUD 5 IBAU200 4 AUD Χρυσός 3 USD
CAD 5 EUR 15 AUD 5 BRL 15 IBCH20 3 CHF Ασήμι 3 USD
CHF 4 GBP 15 BGN 6 CHF 3 IBDE40 3 EUR

CNH 30 HKD 150 CAD 5 CZK 75 IBES35 2 EUR

CZK 75 MXN 300 CHF 4 DKK 30 IBEU50 2 EUR

DKK 30 SGD 20 CNH 40 EUR 3 IBFR40 2 EUR

EUR 3 USD 15 CZK 100 GBP 3 IBGB100 2 GBP

GBP 3 ZAR 300 DKK 30 HKD 30 IBHK50 30 HKD

HKD 30

EUR 3 JPY 375 IBIT40 3 EUR

HUF 1000

GBP 3 NOK 30 IBJP225 400 JPY

ILS 15

HKD 40 RUB 300 IBNL25 2 EUR

JPY 375

HUF 1000 SEK 30 IBUS30 4 USD

MXN 75

ILS 15 SGD 4 IBUS500 2 USD

NOK 30

JPY 400 USD 3 IBUST100 2 USD

PLN 15

KRW 6000 ZAR 50RUB 300

MXN 100

SEK 30

NOK 30

SGD 5

NZD 6

USD* 6*

PLN 18

USD** 4**

RON 15

RUB 400

SAR 16

SEK 30

SGD 5

TRY 60

USD 3

ZAR 60

*Αφορά τις μετοχές που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ
**Αφορά τις μετοχές (εταιρείες ΗΠΑ) που είναι εισηγμένες ΕΚΤΟΣ των χρηματιστήριων των ΗΠΑ και Καναδά.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ INTERACTIVE BROKERS
Commissions | Interactive Brokers LLC
Commissions | Interactive Brokers Central Europe

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS GLOBAL SECURITIES - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ AK Jensen
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΩΣ 1,00% επί της αξίας συναλλαγής Ελάχιστη χρέωση 1,5€ ανά πινακίδιο

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ AK Jensen.
ΜΕΤΟΧΕΣ & ETFs
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ AK JENSEN ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ (LOCAL CURRENCY)
European Markets
(bps)
Austria EUR 7,5 bps 15
Belgium Euronext EUR 3,5 bps 15
Denmark DKK 3,5 bps 150
Finland EUR 3,5 bps 15
France Euronext EUR 3,5 bps 15
Germany (Frankfurt) EUR 15 bps 25
Germany (Xetra) EUR 3,5 bps 15
Ireland EUR 3,5 bps 15
Italy EUR 3,5 bps 15
Netherlands Euronext EUR 3,5 bps 15
Norway NOK 3,5 bps 150
Portugal Euronext EUR 3,5 bps 15
South Africa ZAR 12 bps 360
Spain EUR 3,5 bps 15
Sweden SEK 3,5 bps 150
Switzerland CHF 3,5 bps 18
UK GBP 3,5 bps 15
Americas
(cps)
US Listed USD 0,75 cps 15
Canada CAD 0,90 cps 18
Asian Markets
(bps)
Australia AUD 7,5 bps 45
Hong Kong HKD 7,5 bps 250
Japan JPY 7,5 bps 3000
New Zealand NZD 7,5 bps 45
Singapore SGD 7,5 bps 50Φόροι (Stamp Taxes - Transaction taxes)
Ιταλία 0,10% reg-mtf mkts & 0,20% all others mkts στην αγορά
Γαλλία 0,30% στην αγορά
Μεγάλη Βρετανία 0,50% στην αγορά
Ιρλανδία 1% στην αγοράΛοιπά έξοδα
Εταιρικές Πράξεις* 7,5 EUR
Διακανονισμοί από /προς Τρίτους 25 EUR
Συναλλαγματικές Μετατροπές (Forex Transactions) 5 bps (minimum 50 USD)

* Το έξοδο χρεώνεται αναλογικά ανά ISIN και αριθμό πελατών- δικαιούχων, (πχ. για ISIN με 2 πελάτες – δικαιούχους η χρέωση ανά πελάτη θα είναι 7,50 : 2 = 3,75 €).

Δείτε παραδείγματα χρεώσεων και ανάλυσή τους όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus:

AKJ FEES EXAMPLE.pdf

AKJ FEES EXAMPLE.xls


ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ
Eurobonds settled through Clearstream/Euroclear 40 € Έξοδα Διακανονισμού
Για συναλλαγές Ομολόγων που εκκαθαρίζονται στις τοπικές αγορές Ελλάδας και Κύπρου και έχουν ως Αντισυμβαλλόμενο την ίδια την Eurobank Cyprus 0,18% επί της αξίας της πράξης με ελάχιστο 50 €
Μεταφορές Τίτλων (από και προς) 50 € / τίτλο
Tax reclaims (αίτηση επιστροφής φόρου - υποχρεωτική για Αμερικανούς εκδότες) 100 € / αίτηση
Proxyvoting (δεσμεύσεις για Γ.Σ.) 100 € / αίτηση
Εταιρικές πράξεις (μερίσματα, τοκομερίδια, κλπ) 10 € / ανά εταιρική πράξη *
Συναλλαγματικές Μετατροπές (Forex Transactions) 0,10% (επί της αξίας)

* Εάν το εισόδημα είναι μικρότερο από €10, τότε το ποσό που θα χρεωθεί θα είναι ίσο με το εισπραττόμενο ποσό. Το έξοδο χρεώνεται αναλογικά ανά ISIN και αριθμό πελατών- δικαιούχων, (πχ. για ISIN με 5 πελάτες – δικαιούχους η χρέωση ανά πελάτη θα είναι 10 : 5 = 2 €).

Δείτε παραδείγματα χρεώσεων και ανάλυσή τους όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus:

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (OTC)

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (OTC)


ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ EUROBANK CYPRUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ * ΕΩΣ 1,00% επί της αξίας συναλλαγής Ελάχιστη χρέωση 1,5€ ανά πινακίδιο

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.


ΕΞΟΔΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (AK Jensen & Eurobank Cyprus)
0,12% σε ετήσια βάση *

* Τα έξοδα θεματοφυλακής υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ 24% και τιμολογούνται ανά τρίμηνο επί της μεσοσταθμικής αξίας των χαρτοφυλακίων Διεθνών Αγορών (AK Jensen & Eurobank Cyprus).