Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

Αμοιβές - Χρεώσεις - Έξοδα Συναλλαγών Διεθνών Αγορών

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ INTERACTIVE BROKERS
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Προμήθειες επί Μετοχών, ΔΑΚ Προμήθειες σε Δικαιώματα επί μετοχών & δεικτών / Stock and Index Options (ανά συμβόλαιο / per contract) Προμήθειες επί ΣΜΕ & Δικαιωμάτων επί ΣΜΕ /Futures & Futures Options (ανά συμβόλαιο / per contract) Προμήθειες επί Ισοτιμιών, conversion / μετατροπών, IDEAL Pro Προμήθειες σε CFDS επί μετοχών, ΔΑΚ, σποτ χρυσό και ασήμι CFDS Indices /επί Δεικτών. Συνολική χρεώση (προμήθειες + έξοδα εκτέλεσης) ανά πράξη Προμήθειες σε χρυσό, ασήμι London Gold / Silver
ΕΩΣ 1% επί της αξίας συναλλαγής ΕΩΣ 15 AUD ΕΩΣ 30 AUD
ΕΩΣ 0,70% επί της αξίας συναλλαγής< /td> IBAU200 ΕΩΣ 0,05% ΕΩΣ 0,02%
* ΕΩΣ USD 0,075 ανά τεμάχιο / per share ΕΩΣ 15 CAD ΕΩΣ 30 CAD ΕΩΣ 0,03 % επί της αξίας συναλλαγής * ΕΩΣ USD 0,070 ανά τεμάχιο / per share IBAU20 ΕΩΣ 0,05%
* ΕΩΣ CAD 0,15 ανά τεμάχιο / per share ΕΩΣ 15 CHF ΕΩΣ 30 CHF

IBDE30 ΕΩΣ 0,04%
* Αφορά τις συναλλαγές μετοχών, ΔΑΚ που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και Καναδά όπου οι προμήθειες υπολογίζονται σε σεντς ανά μετοχή ΕΩΣ 10 EUR ΕΩΣ 23 EUR
* Αφορά τις συναλλαγές CFDs που διαπραγματεύονται σε αγορές όπου οι προμήθειες υπολογίζονται σε σεντς ανα τεμάχιο IBES35 ΕΩΣ 0,06%

ΕΩΣ 10 GBP ΕΩΣ 23 GBP

IBEU50 ΕΩΣ 0,08%

ΕΩΣ 100 HKD ΕΩΣ 230 HKD

IBFR40 ΕΩΣ 0,08%

ΕΩΣ 1250 JPY ΕΩΣ 3000 JPY

IBGB100 ΕΩΣ 0,05%

ΕΩΣ 80 NOK ΕΩΣ 34500 KRW

IBHK50 ΕΩΣ 0,06%

ΕΩΣ 10 USD ΕΩΣ 575 MXN

IBIT40 ΕΩΣ 0,05%

* ΕΩΣ 1% ΕΩΣ 230 NOK

IBJP225 ΕΩΣ 0,07%

* Αφορά τα χρηματιστήρια όπου η προμήθεια υπολογίζεται σε % επί της αξίας συναλλαγής (ενδεικτικά το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας) ΕΩΣ 230 SEK

IBNL25 ΕΩΣ 0,07%


ΕΩΣ 45 SGD

IBUS30 ΕΩΣ 0,05%


ΕΩΣ 23 USD

IBUS500 ΕΩΣ 0,06%

IBUST100 ΕΩΣ 0,06%

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Shares / Μετοχές Ελάχιστη προμήθεια ανά πράξη Bonds / Ομόλογα Ελάχιστη προμήθεια ανά πράξη Ισοτιμίες, conversion / μετατροπών, IDEAL Pro Ελάχιστη προμήθεια ανά πράξη CFDs Shares / Μετοχές Ελάχιστη προμήθεια ανά πράξη CFDs Indices / Δείκτες Ελάχιστη συνολική χρεώση (προμήθειες + έξοδα εκτέλεσης) ανά πράξη London Gold / Silver Ελάχιστη προμήθεια σε χρυσό, ασήμι ανά πράξη
AUD 3 ΕUR 15 AUD 5 AUD 5 IBAU200 4 AUD Χρυσός 2 USD
CAD 6 HKD 150 CAD 5 BRL 15 IBCH20 3 CHF Ασήμι 2 USD
CHF 3 USD 15 CHF 4 CHF 3 IBDE30 3 EUR

CNH 30

CNH 40 CZK 75 IBES35 3 EUR

DKK 3

CZK 100 DKK 30 IBEU50 3 EUR

EUR 3

DKK 30 EUR 3 IBFR40 3 EUR

GBP 30

EUR 3 GBP 3 IBGB100 3 GBP

HKD 800

GBP 3 HKD 30 IBHK50 40 HKD

HUF 15

HKD 40 JPY 350 IBIT40 4 EUR

ILS 200

HUF 100 NOK 30 IBJP225 300 JPY

JPY 320

ILS 15 SEK 30 IBNL25 2 EUR

MXN 75

JPY 400 USD 3 IBUS30 5 USD

NOK 30

KRW 6000 ZAR 40 IBUS500 2 USD

PLN 15

MXN 100

IBUST100 3 USD

RUB 300

NOK 30

SEK 30

NZD 6

SGD 4

PLN 18

USD* 10*

RUB 400

USD** 4**

SEK 30

SGD 5

TRY 60

USD 3

ZAR 60

* Συνολική Χρέωση. Αφορά τις μετοχές που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και Καναδά όπου η χρέωση είναι σεντς ανά τεμάχιο.

** Αφορά τις μετοχές που είναι εισηγμένες ΕΚΤΟΣ των χρηματιστήριων των ΗΠΑ και Καναδά. Η χρέωση υπολογίζεται βάσει % επί της αξίας συναλλαγής.


ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΝΕΤ
ΜΕΤΟΧΕΣ & ETFs
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ AK JENSEN ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ (LOCAL CURRENCY) ATHEX ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Germany (Xetra) EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Germany (Frankfurt) EUR 12,5 bps 18 5 bps 8 €
UK LSE GBP, EUR 3,5 bps 5 5 bps 12 €
UK LSE Intern. Market USD 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Switzerland CHF 3,5 bps 7 5 bps 8 €
France Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Netherlands Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Belgium Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Portugal Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Italy EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Spain EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Denmark DKK 3,5 bps 50 5 bps 12 €
Finland EUR 3,5 bps 5 5 bps 12 €
Norway NOK 3,5 bps 60 5 bps 12 €
Sweden SEK 3,5 bps 65 5 bps 12 €
Austria EUR 9 bps 5 5 bps 8 €
Ireland EUR 6 bps 5 5 bps 8 €
USA USD 8 bps 7,5 5 bps 8 €
Canada CAD 8 bps 10 5 bps 8 €Φόροι (Stamp Taxes - Transaction taxes)
Ιταλία 0,10% reg-mtf mkts & 0,20% all others mkts στην αγορά
Γαλλία 0,30% στην αγορά
Μεγάλη Βρετανία 0,50% στην αγορά
Ιρλανδία 1% στην αγορά

Δείτε παραδείγματα χρεώσεων και ανάλυσή τους όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus:

XNET FEES EXAMPLE.pdf

XNET FEES EXAMPLE.xls
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ
Eurobonds settled through Clearstream/Euroclear 25 € Έξοδα Διακανονισμού
Για συναλλαγές Ομολόγων που εκκαθαρίζονται στις τοπικές αγορές Ελλάδας και Κύπρου και έχουν ως Αντισυμβαλλόμενο την ίδια την Eurobank Cyprus 0,18% επί της αξίας της πράξης με ελάχιστο 20 €
Μεταφορές Τίτλων (από και προς) 50 € / τίτλο
Tax reclaims (αίτηση επιστροφής φόρου - υποχρεωτική για Αμερικανούς εκδότες) 100 € / αίτηση
Proxyvoting (δεσμεύσεις για Γ.Σ.) 100 € / αίτηση
Εταιρικές πράξεις (κουπόνι, κλπ) 10 € / ανά εταιρική πράξη *

* Εάν το εισόδημα είναι μικρότερο από €10, τότε το ποσό που θα χρεωθεί θα είναι ίσο με το εισπραττόμενο ποσό. Το έξοδο χρεώνεται αναλογικά ανά ISIN και αριθμό πελατών- δικαιούχων, (πχ. για ISIN με 5 πελάτες – δικαιούχους η χρέωση ανά πελάτη θα είναι 10 : 5 = 2 €).


ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ * Έως 1,00% Επί αξίας συναλλαγών. Ελάχιστη χρέωση 1,5 € ανά πινακίδιο

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.

Δείτε παραδείγματα χρεώσεων και ανάλυσή τους όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus:

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (OTC)

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (OTC)


ΕΞΟΔΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
0,12% σε ετήσια βάση

Τα έξοδα θεματοφυλακής υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ 24% και τιμολογούνται ανά τρίμηνο επί της μεσοσταθμικής αξίας των χαρτοφυλακίων Διεθνών Αγορών (XNET & Eurobank Cyprus).