Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

Αμοιβές - Χρεώσεις - Έξοδα Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών

Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ
1. ΜΕΤΟΧΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Χ.Α. 0,0125% ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 0,06 € Ανά εκτελεσμένη εντολή

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΚ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,02% ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 0,50 € ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ & ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Η SOLIDUS ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ.
Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ( EUROBANK MARGIN, ΑΤΤΙΚΗΣ MARGIN). ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1,00 € ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ & ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ Η SOLIDUS ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (MARGINS ΤΡΑΠΕΖΩΝ)

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (OTC)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΤΕΚ 0,0325% ΜΙΝΙΜUM 20 €    

ΦΟΡΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * 0,10% ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

* Ο φόρος δεν υπολογίζεται σε χαρτοφυλάκια που δεν είναι θεματοφύλακας η Solidus (π.χ. Eurobank Margin, Αττικής Margin). Ο φόρος σε αυτά τα χαρτοφυλάκια χρεώνεται και αποδίδεται από τον αντίστοιχο θεματοφύλακα.


ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ * Έως 1,00% Επί αξίας συναλλαγών. Ελάχιστη χρέωση 1,5 € ανά πινακίδιο
ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 0,06% ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (πρώην Μεταβιβαστικά)

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.


Δείτε παραδείγματα των χρεώσεων όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus

  1. Πινακίδιο αγοράς μετοχών
  2. Πινακίδιο πώλησης μετοχών

2. ΟΜΟΛΟΓΑ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ Χ.Α. 0,02% ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 0,06 € Ανά εκτελεσμένη εντολή

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΚ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,015% ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 0,50 € ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ & ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΙ Η SOLIDUS ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ.
Η ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ( EUROBANKMARGIN, ΑΤΤΙΚΗΣ MARGIN). ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 1,00 € ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ & ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ Η SOLIDUS ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (MARGINS ΤΡΑΠΕΖΩΝ)

ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ * Έως 1,00% Επί αξίας συναλλαγών. Ελάχιστη χρέωση 1,5 € ανά πινακίδιο
ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 0,06% ΕΠΙ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (πρώην Μεταβιβαστικά).

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.


3. ΠΑΡΑΓΩΓΑ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΕΚ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (σε € / ανά Συμβόλαιο)
Ι. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης / FuturesProducts
>
Υποκείμενος Τίτλος / Underlying Διαπραγμάτευση / Trading Λήξη / Expiration  Παραλαβή/Παράδοση ανά εντολή διακανονισμού
Delivery per settlement instruction
FTSE/ATHEX-Large Cap 0,80 1,60 -
FTASE/ΧΑ Τράπεζες 1,20 1,20 -
MSCI Greece Rebased Index 1,00 1,00 -
ADMIE 0,20 -  0,50
AEGN 0,75 -  0,50
ALPHA 0,15 -  0,50
AVAX 0,15 -  0,50
BELA 1,20 -  0,50
CENER 0,30 -  0,50
EEE 1,20 -  0,50
ELHA 0,20 -  0,50
ELLAKTOR 0,20 -  0,50
ELPE 0,30 -  0,50
ETE 0,30 -  0,50
EUROB 0,15 -  0,50
EXAE 0,30 -  0,50
EYDAP 0,30 -  0,50
FOYRK 0,20 -  0,50
GEKTERNA 0,75 -  0,50
HTO 0,75 -  0,50
INKAT 0,30 -  0,50
INTRK 0,20 -  0,50
LAMDA 0,30 -  0,50
MIG 0,20 -  0,50
MOH 1,20 -  0,50
MYTIL 1,20 -  0,50
OPAP 0,75 -  0,50
OTOEL 0,75 -  0,50
PPA 1,20 -  0,50
PPC 0,75 -  0,50
QUEST 0,30 -  0,50
TENERGY 0,75 -  0,50
TITC 1,20 -  0,50
TPEIR 0,20 -  0,50
VIO
0,30 -  0,50

ΙΙ. Δικαιώματα Προαίρεσης / Options Products
Υποκείμενος Τίτλος / Underlying Διαπραγμάτευση / Trading Εξάσκηση-Ανάθεση / Exercise-Assign  Παραλαβή/Παράδοση ανά εντολή διακανονισμού
Delivery per settlement instruction
FTSE/ATHEX-Large Cap 0,70 0,80  0,50
ALPHA 0,50 0,40  0,50
ETE 0,50 0,40  0,50
HTO 0,50 0,40  0,50
OPAP 0,50 0,40  0,50
PPC 0,50 0,40  0,50
TPEIR 0,50 0,40  0,50ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
I. Συμβόλαια Μελλοντικής εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.)
Υποκείμενος Τίτλος Προμήθεια συναλλαγών
Δείκτες Έως 25€ - 1% συμβόλαιο ή επί της ονομαστικής αξίας
Μετοχές Έως 1,00%

Επί της αξίας συναλλαγών


II. Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)

Προμήθεια συναλλαγών
Έως 25€ συμβόλαιο ή
Έως 7,00% Επί της αξίας συναλλαγών

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Ελάχιστη προμήθεια πινακιδίου είναι το 1,5€


Δείτε παραδείγματα των χρεώσεων όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus

  1. Συναλλαγή με Χρέωση ευρώ ανά ΣΜΕ
  2. Συναλλαγή με Χρέωση ευρώ ανά option
  3. Συναλλαγή με % Χρέωση επί της ονομαστικής αξίας

4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ για την ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS (ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)
Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΕΩΣΗΣ
(ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
0.05 % 3 ΜΗΝΕΣ-13 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
0.10 % 6 ΜΗΝΕΣ-26 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
0.15 % 9 ΜΗΝΕΣ-39 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
0.20 % 12 ΜΗΝΕΣ-52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ* 3,00 € ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΑ-ΧΑΚ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΜΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΤΩΝ 3.000,00€ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ.
ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ* 1,50 € ΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΧΑ-ΧΑΚ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ- ΜΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3.000,00€ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ.
ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ** 1,00 € +ΦΠΑ23% ΑΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΙΔΙΟΥ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πελάτες που δεν έχουν επιλεγμένο τρόπο αποστολής με ηλεκτρονικό μέσον (e-mail, fax, SMS) ή έχουν επιλεγμένη, εκτός του ηλεκτρονικού μέσου και την ταχυδρομική αποστολή.

* Τα έξοδα χρεώνονται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

** Χρεώνονται ανά μήνα κατά το πρώτο πενθήμερο του επομένου μηνός.


Γ. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΝΤΟΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ(MARGIN) 11,00% Αφορά τις συμβάσεις margin της εταιρείας
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ(2DC) 10,25% Αφορά τις συμβάσεις 2DC της εταιρείας
0,70
0,40
 0,50