Η Εταιρεία

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Ιωάννης Χριστόπουλος Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,
  • Παναγιώτης Γούλας Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
  • Ταξιάρχης Γεωργιάδης, εκτελεστικό μέλος,
  • Νικόλαος Χαλκιόπουλος, εκτελεστικό μέλος,
  • Νικόλαος-Ιωάννης Καλτσογιάννης, ανεξάρτητο- μη εκτελεστικό μέλος,
  • Ηλίας Γραμματικός, ανεξάρτητο- μη εκτελεστικό μέλος.