Υπηρεσίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ υπήρξε μια από τις πρώτες χρηματιστηριακές εταιρίες που το 2001 εφάρμοσε την (on-line) απευθείας ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών μέσω διαδικτύου. Σήμερα ο πελάτης της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ έχει επιλογή ανάμεσα σε δύο πλατφόρμες συναλλαγών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εκτέλεση συναλλαγών στις ελληνικές και στις διεθνείς αγορές, με ευρεία επιλογή προϊόντων.

1) Πλατφόρμα Συναλλαγών ZTradePlus

Ελληνική Αγορά

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ παρέχει στους πελάτες και στους συνεργάτες της το ταχύτερο και ασφαλέστερο σύστημα ηλεκτρονικής διαβίβασης εντολών για τις ελληνικές αγορές κινητών αξιών και παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με την πλατφόρμα ZTradePlus της εταιρείας Metrictrade ο επενδυτής έχει την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο (real time) την συνεδρίαση των Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΧΑ) και Κύπρου (ΧΑΚ) και των επιλεγμένων τίτλων που διαπραγματεύονται μέσω της πλατφόρμας XNET του ΧΑ, καθώς και τις αποτιμήσεις και αποδόσεις των χαρτοφυλακίων του στις αγορές αυτές. Την πλατφόρμα συναλλαγών προσφέρουμε, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών μας σαν SolidusZTradePlus. Είναι διαθέσιμη για υπολογιστές και συσκευές όλων των τύπων (Android, IOS και Windows 10), μέσα από τα αντίστοιχα app stores του κάθε λειτουργικού.

Αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση της πλατφόρμας ZTradePlus, μπορείτε να ακολουθήσετε την διαδικασία υποβολής της έντυπης αίτησης για την Παροχή Κωδικών Υπηρεσίας Internet Trading (Z-Trade) που θα βρείτε εδώ.

SOLIDUS GLOBAL SECURITIES

Η πλατφόρμα ZTradePlus καλύπτει όλο το φάσμα προϊόντων διεθνών αγορών που προσφέρονται από την πλατφόρμα XNET του Χρηματιστήριου Αθηνών, κυρίως μετοχές και ETFs.

Με την χρήση της πλατφόρμας συναλλαγών SOLIDUS GLOBAL SECURITIES, η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ προσφέρει στους πελάτες της συναλλαγές σε μετοχές μεγάλων εταιρειών που διαπραγματεύονται στις κυριότερες ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές αγορές (Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία) αλλά και στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επίσης μπορείτε να επενδύσετε σε επενδυτικά προϊόντα δεικτών χρηματιστηρίων και εμπορευμάτων όπως είναι τα μέταλλα, το Πετρέλαιο, ο Χρυσός κ.α.

Τα πλεονεκτήματα πραγματοποίησης συναλλαγών σε διεθνείς αγορές μέσω της υπηρεσία SOLIDUS GLOBAL SECURITIES είναι:

 • Οι συναλλαγές σας διενεργούνται μέσα από τον υφιστάμενο επενδυτικό σας λογαριασμό στην Ελλάδα στην SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ
 • Η καταχώρηση των κινητών αξιών σας, γίνεται στους υφιστάμενους λογαριασμούς σας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων(ΣΑΤ) του Χρηματιστήριου Αθηνών με χειριστή την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ
 • Πέραν της ενημέρωσης που παίρνετε από την εταιρεία ενημερώνεστε απευθείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο κινητό σας τηλέφωνο, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, μέσω της υπηρεσίας AXIAsms
 • Δίνετε τις εντολές σας είτε προφορικά, από το πρωί μέχρι το κλείσιμο της Νέας Υόρκης, στο τμήμα συναλλαγών της SOLIDUS, είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών Z-Trade plus, όπως γίνεται και για τις συναλλαγές σας στην ελληνική αγορά αξιών
 • Εφόσον είστε ενεργός πελάτης της εταιρείας, η υπηρεσία, σας παρέχεται χωρίς να απαιτείται η υπογραφή νέας σύμβασης, με μια απλή ηλεκτρονική σας αίτηση προς τα αρμόδια τμήματα
 • Η εκτέλεση των εντολών σας, η κατάρτιση και εκκαθάριση των συναλλαγών, οι χρηματικές σας κινήσεις, ο διακανονισμός και η θεματοφυλακή των τίτλων του χαρτοφυλακίου σας γίνεται στην Ελλάδα από τα υποστηρικτικά συστήματα της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ και του Χρηματιστήριου Αθηνών.
Πιο Αναλυτικά:
 1. Για να επενδύσετε μέσω της Solidus σε μετοχές και ETFs διεθνών χρηματιστηρίων θα πρέπει να υποβάλλετε προς την εταιρεία σχετική αίτηση υπογράφοντας το έντυπο δημιουργίας υπολογαριασμού ΧΝΕΤ. Μετά τον έλεγχο της αίτησης σας από την εταιρεία, δημιουργείται σχετικός υπολογαριασμός ανά νόμισμα συναλλαγής (ΧΝΕΤ-€, ΧΝΕΤ$, κλπ.). Το έντυπο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Χρήσιμα Έντυπα καθώς επίσης και από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 2. Στον/στους υπολογαριασμό/σμούς αυτό/αυτούς θα απεικονίζονται οι τίτλοι και θα πραγματοποιείται, η εκκαθάριση και η διοικητική διαχείριση (μεταφορές χρημάτων, έκδοση πινακιδίων, χρεώσεις-πιστώσεις, μεταφορές, κ.α.) επί των συναλλαγών σε μετοχές και ETFs διεθνών χρηματιστηρίων. Οι τίτλοι -μετοχές και ETFs φυλάσσονται από την ΕΧΑΕ στο σύστημα ΣΑΤ μαζί με τους τίτλους που διαπραγματεύονται στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 3. Οι χρεώσεις και τα έξοδα που αφορούν τους υπολογαριασμούς XNET έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Χρεώσεις-Έξοδα Λογαριασμών Διεθνών Αγορών και δεν περιλαμβάνουν την προμήθεια της εταιρείας.
 4. Η εταιρεία έχει εντάξει τους υπολογαριασμούς XNET στη λειτουργία της υπηρεσίας AXIAsms, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έτσι ώστε οι πελάτες - επενδυτές να μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και με αξιοπιστία από το Χρηματιστήριο για τις χρηματιστηριακές κινήσεις που εκτελούνται για λογαριασμό τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS), ή/και μέσω internet με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 5. Οι υπολογαριασμοί (θέσεις, αποτιμήσεις, αγορές-πωλήσεις, χρεώσεις-πιστώσεις, κ.α.) είναι διαθέσιμοι/προσβάσιμοι σε σας μέσω της πλατφόρμας Z-Trade Plus.
 6. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ έχει εντάξει τους υπολογαριασμούς XNET στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαβίβασης εντολών Z-trade για την από μέρους σας απευθείας (real time) διαβίβαση των εντολών σας.

2) Πλατφόρμα Διεθνών Αγορών (SOLIDUS GLOBAL MARKETS)

Για τους πελάτες μας που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επενδυτικά σε προϊόντα που δεν καλύπτονται από το SOLIDUS ZTradePlus, η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ παρέχει απευθείας πρόσβαση σε όλα τα ανεπτυγμένα χρηματιστήρια του κόσμου μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών της εταιρείας. Οι πλατφόρμες διεθνών αγορών, αποτελούν για τον Έλληνα Ενεργό Επενδυτή το "διαβατήριο" του για τις διεθνείς αγορές. Μέσα από την πλατφόρμα συναλλαγών SOLIDUS GLOBAL MARKETS, που υποστηρίζεται από την Αμερικάνικη εταιρεία Interactive Brokers, μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε στις αγορές μετοχών, παραγώγων, συναλλαγματικών ισοτιμιών, εμπορευμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε όλο τον κόσμο επιλέγοντας μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων. Η χρήση της πλατφόρμας εξασφαλίζει την on line - σε πραγματικό χρόνο εκτέλεση των εντολών αλλά και την άμεση και διαρκή ενημέρωσή σας και προσφέρει άμεση πρόσβαση σε µια πλήρη γκάµα πολύπλοκων χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως παράγωγων προϊόντων. Οι πελάτες της SOLIDUS µπορούν να επενδύσουν σε συμβόλαια µε υποκείμενο χρηματοοικονομικούς δείκτες, συνάλλαγμα, μετοχές, εμπορεύματα και ομόλογα σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές του κόσμου.

Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και γενικότερα όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που εμπεριέχουν μόχλευση είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού κινδύνου και χρησιμοποιούνται από επενδυτές µε εμπειρία σε τέτοιες αγορές.

Σας εφιστούμε την προσοχή να διαφυλάσσετε τον απόρρητο προσωπικό κωδικό πρόσβασης της πλατφόρμας καθώς και να μην τον κοινοποιείτε σε κάποιο τρίτο πρόσωπο ακόμη και εάν αυτός είναι συνεργάτης ή υπάλληλος της εταιρείας.

Για την ενεργοποίηση των διαδικτυακών πλατφορμών της Εταιρείας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε υπογράψει την κατά MiFID Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, να έχετε συμπληρώσει το Έντυπο Ελέγχου Γνώσεων και Εμπειρίας για Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα.

Για να ενεργοποιήσετε την πλατφόρμα συναλλαγών SOLIDUS GLOBAL MARKETS, στείλτε μας ένα email στο globalmarkets@solidus.gr.

Αποποίηση Ευθύνης - Κακόβουλο Λογισμικό

Αυτή η ενημέρωση έχει εκδοθεί από την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ για την ενημέρωση μόνον του παραλήπτη και περιέχει πληροφορίες που είναι προσωπικές και εμπιστευτικές και εάν δεν είστε ο παραλήπτης του μηνύματος αυτού δεν μπορείτε να τις αντιγράψετε, προωθήσετε, αποκαλύψετε, να βασιστείτε σε αυτές ή γενικά να τις χρησιμοποιήσετε κατά οποιοδήποτε τρόπο χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη ή της SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ. Εάν δεν είστε εσείς ο προοριζόμενος παραλήπτης σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά και να διαγράψτε αμέσως το μήνυμα (e-mail), καθώς και τα τυχόν συνημμένα του, από το σύστημά σας.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ευαίσθητα σε καταστροφή δεδομένων, υποκλοπή, παραποίηση, καθυστέρηση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τροποποίηση και ιούς. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ λαμβάνει κάθε εύλογη προφύλαξη για να διασφαλίσει την μη προσκόλληση κάποιου κακόβουλου λογισμικού σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει αποστείλει, παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του και σας συμβουλεύουμε να πραγματοποιείτε, κάθε φορά, τους δικούς σας ελέγχους ιών πριν ανοίξετε οποιοδήποτε συνημμένο που σας αποστέλλουμε. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ σας δηλώνει ότι δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τέτοια γεγονότα ή οποιεσδήποτε συνέπειές τους σε σχέση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από αυτήν και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα κακόβουλων ιών λογισμικού.