Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 2021

Πέμπτη συνεχόμενη κερδοφόρα χρονιά για την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Η εισηγμένη στην Νέα Αγορά του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ ανακοινώνει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2021.

Το 2021 ήταν μια χρονιά οριακής αύξησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ κατά το έτος 2021 αύξησε τον κύκλο εργασιών της και την κερδοφορία της, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 4.477.618 αυξανόμενο κατά 3,3% έναντι των € 4.333.081 του 2020 και παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού € 233.381 αυξημένα κατά 49% έναντι κερδών προ φόρων προηγούμενης χρήσης ύψους € 156.609. Η συνολική καθαρή της θέση ανήλθε στις 31/12/2021 στα € 3.247.698.

Η εταιρεία σε σχέση με τα έσοδα της (κύκλος εργασιών) κατατάσσεται για το 2021 ως δεύτερη ιδιωτική-μη τραπεζική-ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μέλος του Χρηματιστήριου Αθηνών.

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ το 2022 κλείνει 22 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και στις 31/12/2021 απασχολούσε 34 άτομα. Η Εταιρεία, όπως και κατά το έτος 2020, δεν συμμετείχε ούτε αιτήθηκε τη συμμετοχή της σε κανένα από τα προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση των Ελληνικών επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης του COVID19 ούτε έθεσε σε αναστολή κάποιον από τους εργαζόμενους της.

Την 01 Μαίου 2021 η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ υπέγραψε με τον Έλληνα πρωταθλητή κωπηλασίας Στέφανο Ντούσκο, σύμβαση Χορηγίας-Υποτροφίας. Ο Στέφανος Ντούσκος ανεδείχθη Χρυσός Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τον Αύγουστο του 2021 κάνοντας περήφανους όλους τους Έλληνες αλλά και ιδιαίτερα την SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ καθώς υπήρξε μοναδική χορηγός του κατά την προετοιμασία του. Η Διοίκηση της Εταιρείας ευχαριστεί τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της για την συνδρομή τους στην μέχρι σήμερα κερδοφόρα πορεία της.