Σημαντική Ανακοίνωση

Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ, έλαβε πρόσφατα γνώση «ενημερωτικού» εντύπου που κυκλοφορεί σε μερίδα υποψήφιων επενδυτών, στο οποίο φέρεται ότι δήθεν η εταιρεία μας έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με την J. Sassoon Group LLC, για υποτιθέμενες επενδύσεις στην Ελλάδα. Η SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ στα πλαίσια των υποχρεώσεων της και επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της έναντι οιουδήποτε, διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά την ανωτέρω συνεργασία με την J. Sassoon Group LLC. και εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή του επενδυτικού κοινού σε αυτή την απολύτως παραπλανητική «ενημέρωση». Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου