Ενημερώσεις του Τμήματος Ανάλυσης

Το Τμήμα Ανάλυσης της Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει μέσα από την ενότητα «Ενημερώσεις του Τμήματος Ανάλυσης», πληροφορίες προς τους επενδυτές σχετικά με προϊόντα που προσφέρονται σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ενημερώσεις αυτές, είναι γενικές και απευθύνονται στο κοινό, αφορούν κατά κύριο λόγο, προϊόντα τα οποία βρίσκονται για διάφορούς λόγους στην επικαιρότητα και η αναφορά μας σε αυτά, δεν αποτελεί επ’ ουδενί υπόδειξη ή προτροπή για την διενέργεια συναλλαγών.

Αναπτύσσοντας τις υπηρεσίες της, η Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ., προσφέρει μια ακόμα δυνατότητα στους ιδιώτες επενδυτές που αποτελούν το σύνολο σχεδόν του πελατειακού της δυναμικού. Εφεξής, το Τμήμα Ανάλυσης της εταιρείας θα προσφέρει μέσα από την ενότητα «Ενημερώσεις του Τμήματος Ανάλυσης», πληροφορίες προς τους επενδυτές σχετικά με προϊόντα που προσφέρονται σε όλες τις αγορές που η Solidus Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. δραστηριοποιείται, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι ενημερώσεις αυτές,είναι γενικές και απευθύνονται στο κοινό, αφορούν κατά κύριο λόγο, προϊόντα τα οποία βρίσκονται για διάφορούς λόγους στην επικαιρότητα και η αναφορά μας σε αυτά, δεν αποτελεί επ’ ουδενί υπόδειξη ή προτροπή για την διενέργεια συναλλαγών. Οι προηγούμενες αποδόσεις ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν είναι απαραιτήτως ένας οδηγός για την μελλοντική απόδοση αυτού, η απόδοση των επενδύσεων στα προϊόντα αυτά που σας παρουσιάζουμε δεν είναι εγγυημένη, και η αξία των επενδύσεών σας σε αυτά ή άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μπορεί να ανέβει καθώς επίσης και να πέσει, έτσι μπορείτε να πάρετε πίσω μικρότερο ποσό από αυτό που επενδύετε. Οι επενδύσεις σας επίσης έχουν συγκεκριμένα φορολογικά χαρακτηριστικά τα οποία θα εξαρτηθούν από τις προσωπικές σας συνθήκες και οι φορολογικοί κανόνες ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Αυτή η ιστοσελίδα δεν περιέχει προσωπικές συστάσεις για μια συγκεκριμένη πορεία δράσης, υπηρεσίας ή προϊόντος. Η αναφορά είναι απολύτως πληροφοριακή, με βάση στοιχεία που προέρχονται, είτε από ενημερώσεις των αρμοδίων εκδοτών των προϊόντων, είτε από έγκυρες ειδησεογραφικές πηγές. Στόχος μας είναι, οι επενδυτές να είναι ενήμεροι σχετικά με επίκαιρα προϊόντα, έτσι ώστε με βάση τις προσωπικές τους εκτιμήσεις και δυνατότητες να προχωρούν κατά την κρίση τους στην διενέργεια ή όχι συναλλαγών.

Ωφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, πριν την εκτέλεση οιασδήποτε συναλλαγής, είτε αφορά κάποιο από τα προϊόντα που παρουσιάζονται είτε όχι, θα πρέπει να ενημερώνεστε από τα "Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών(KIDs)", τους Επενδυτικούς Κινδύνους, για τις χρεώσεις και τα έξοδα που θα προκύψουν από την εκτέλεση της συναλλαγής σας ανάλογα με τον τόπο εκτέλεσης και το προϊόν, και να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την συμβατότητα που έχει προκύψει για εσάς σε σχέση με το προϊόν της συναλλαγής, από την Αξιολόγηση Συμβατότητας η οποία έχει γίνει από την εταιρεία μας, βάσει των απαντήσεων που μας δώσατε στο σχετικό Ερωτηματολόγιο.