Πλατφόρμα συναλλαγών Solidus Global Securities

Η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ είναι πλέον μέλος της πλατφόρμας συναλλαγών X-NET (X-NET member) στην οποία διαπραγματεύονται μετοχές και ETF's διεθνών χρηματιστηρίων και την οποία παρέχει και διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Για να επενδύσετε μέσω της Solidus σε μετοχές και ETF's διεθνών χρηματιστηρίων μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών Solidus Global Securities θα πρέπει να υπογράψετε και να αποστείλετε προς την εταιρεία το έντυπο δημιουργίας υπολογαριασμού ΧΝΕΤ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις που προκύπτουν για την εκτέλεση συναλλαγών και την φύλαξη τίτλων από τον νέο πάροχο.

Με την υπηρεσία SOLIDUS GLOBAL SECURITIES η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ προσφέρει στους πελάτες της συναλλαγές σε μετοχές μεγάλων εταιρειών που διαπραγματεύονται στις κυριότερες ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές αγορές (Αγγλία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία) αλλά και στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επίσης μπορείτε να επενδύσετε σε επενδυτικά προϊόντα δεικτών χρηματιστηρίων και εμπορευμάτων όπως είναι τα μέταλλα, το Πετρέλαιο, ο Χρυσός κ.α.

Σήμερα η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ με την πολύχρονη εμπειρία της και την συνεργασία με την πλατφόρμα ZTRADE και την Υπηρεσία Χρηματιστηρίου Αθηνών - XNET, σας παρέχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μέσω αξιόπιστων υπηρεσιών. Τα πλεονεκτήματα πραγματοποίησης συναλλαγών σε διεθνείς αγορές μέσω της υπηρεσία SOLIDUS GLOBAL SECURITIES είναι:

 • Οι συναλλαγές σας διενεργούνται μέσα από τον υφιστάμενο επενδυτικό σας λογαριασμό
 • Η καταχώρηση των κινητών αξιών σας, γίνεται στους υφιστάμενους λογαριασμούς σας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων(ΣΑΤ) του Χρηματιστήριου Αθηνών με χειριστή την Solidus Securities ΑΕΠΕΥ
 • Πέραν της ενημέρωσης που παίρνετε από την εταιρεία ενημερώνεστε απευθείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο κινητό σας τηλέφωνο, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, μέσω της υπηρεσίας AXIAsms
 • Δίνετε τις εντολές σας είτε προφορικά, από το πρωί μέχρι το κλείσιμο της Νέας Υόρκης, στο τμήμα συναλλαγών της Solidus, είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών Z-Trade plus, όπως γίνεται και για τις συναλλαγές σας στην ελληνική αγορά αξιών
 • Εφόσον είστε ενεργός πελάτης της εταιρείας, η υπηρεσία, σας παρέχεται χωρίς να απαιτείται η υπογραφή νέας σύμβασης, με μια απλή ηλεκτρονική σας αίτηση προς τα αρμόδια τμήματα
 • Η εκτέλεση των εντολών σας, η κατάρτιση και εκκαθάριση των συναλλαγών, ο διακανονισμός και η θεματοφυλακή των τίτλων του χαρτοφυλακίου σας γίνεται από τα υποστηρικτικά συστήματα της Solidus Securities ΑΕΠΕΥ και του Χρηματιστήριου Αθηνών

Πιο Αναλυτικά:

 1. Για να επενδύσετε μέσω της Solidus σε μετοχές και ETFs διεθνών χρηματιστηρίων θα πρέπει να υποβάλλετε προς την εταιρεία σχετική αίτηση υπογράφοντας το έντυπο δημιουργίας υπολογαριασμού ΧΝΕΤ. Μετά τον έλεγχο της αίτησης σας από την εταιρεία, δημιουργείται σχετικός υπολογαριασμός ανά νόμισμα συναλλαγής (ΧΝΕΤ-€, ΧΝΕΤ$, κλπ.). Το έντυπο έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Χρήσιμα Έντυπα καθώς επίσης και από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 2. Στον/στους υπολογαριασμό/σμούς αυτό/αυτούς θα απεικονίζονται οι τίτλοι και θα πραγματοποιείται, η εκκαθάριση και η διοικητική διαχείριση (μεταφορές χρημάτων, έκδοση πινακιδίων, χρεώσεις-πιστώσεις, μεταφορές, κ.α.) επί των συναλλαγών σε μετοχές και ETFs διεθνών χρηματιστηρίων. Οι τίτλοι -μετοχές και ETFs φυλάσσονται από την ΕΧΑΕ στο σύστημα ΣΑΤ μαζί με τους τίτλους που διαπραγματεύονται στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 3. Οι χρεώσεις και τα έξοδα που αφορούν τους υπολογαριασμούς XNET έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.solidus.gr στην ενότητα Χρεώσεις-Έξοδα Λογαριασμών Διεθνών Αγορών και δεν περιλαμβάνουν την προμήθεια της εταιρείας.
 4. Η εταιρεία έχει εντάξει τους υπολογαριασμούς XNET στη λειτουργία της υπηρεσίας AXIAsms, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έτσι ώστε οι πελάτες - επενδυτές να μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και με αξιοπιστία από το Χρηματιστήριο για τις χρηματιστηριακές κινήσεις που εκτελούνται για λογαριασμό τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS), ή/και μέσω internet με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 5. Οι υπολογαριασμοί (θέσεις, αποτιμήσεις, αγορές-πωλήσεις, χρεώσεις-πιστώσεις, κ.α.) είναι διαθέσιμοι/προσβάσιμοι σε σας μέσω της πλατφόρμας Z-Trade Plus και των υπηρεσιών e-services στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
 6. Η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ έχει εντάξει τους υπολογαριασμούς XNET στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαβίβασης εντολών Z-trade για την από μέρους σας απευθείας (real time) διαβίβαση των εντολών σας.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στείλτε μας ένα email στο globalmarkets@solidus.gr