Συνεργασία θεματοφυλακής ομολόγων με την τράπεζα EUROBANK CYPRUS

Λόγω της επικείμενης διακοπής της συνεργασίας της με την τράπεζα KBC Belgium, η Solidus Securities ΑΕΠΕΥ έχει συνάψει συνεργασία με την τράπεζα Eurobank Cyprus για την παροχή των υπηρεσιών εκκαθάρισης και φύλαξης τίτλων σταθερού εισοδήματος-ομολόγων . Για να διενεργήσετε OTC συναλλαγές σε Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος-Ομόλογα θα πρέπει να υπογράψετε και να αποστείλετε το έντυπο δημιουργίας υπολογαριασμού Eurobank Cyprus. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις που προκύπτουν για την εκτέλεση συναλλαγών και την φύλαξη τίτλων από τον νέο πάροχο.

ΕΞΟΔΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
0,12% σε ετήσια βάση

Τα έξοδα θεματοφυλακής υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ 24% και τιμολογούνται ανά τρίμηνο επί της μεσοσταθμικής αξίας των χαρτοφυλακίων Διεθνών Αγορών (XNET & Eurobank Cyprus).

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ XNET
ΜΕΤΟΧΕΣ & ETFs
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ AK JENSEN ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ (LOCAL CURRENCY) ATHEX ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ * max
Germany (Xetra) EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Germany (Frankfurt) EUR 12,5 bps 18 5 bps 8 €
UK LSE GBP, EUR 3,5 bps 5 5 bps 12 €
UK LSE Intern. Market USD 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Switzerland CHF 3,5 bps 7 5 bps 8 €
France Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Netherlands Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Belgium Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Portugal Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Italy EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Spain EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Denmark DKK 3,5 bps 50 5 bps 12 €
Finland EUR 3,5 bps 5 5 bps 12 €
Norway NOK 3,5 bps 60 5 bps 12 €
Sweden SEK 3,5 bps 65 5 bps 12 €
Austria EUR 9 bps 5 5 bps 8 €
Ireland EUR 6 bps 5 5 bps 8 €
USA USD 8 bps 7,5 5 bps 8 €
Canada CAD 8 bps 10 5 bps 8 €

* Τα έξοδα διακανονισμού χρεώνονται αναλογικά, ανά ISIN και αριθμό πελατών ανά ημέρα διαπραγμάτευσης (π.χ. για ISIN με έξοδο 8€ και 4 πελάτες στην ίδια ημέρα διαπραγμάτευσης, η χρέωση ανά πελάτη θα είναι 8 : 4 = 2€ ).


Φόροι (Stamp Taxes - Transaction taxes)
Ιταλία 0,10% reg-mtf mkts & 0,20% all others mkts στην αγορά
Γαλλία 0,30% στην αγορά
Μεγάλη Βρετανία 0,50% στην αγορά
Ιρλανδία 1% στην αγορά

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ
Eurobonds settled through Clearstream/Euroclear 25 € Έξοδα Διακανονισμού
Για συναλλαγές Ομολόγων που εκκαθαρίζονται στις τοπικές αγορές Ελλάδας και Κύπρου και έχουν ως Αντισυμβαλλόμενο την ίδια την Eurobank Cyprus 0,18% επί της αξίας της πράξης με ελάχιστο 20 €
Μεταφορές Τίτλων (από και προς) 50 € / τίτλο
Tax reclaims (αίτηση επιστροφής φόρου - υποχρεωτική για Αμερικανούς εκδότες) 100 € / αίτηση
Proxyvoting (δεσμεύσεις για Γ.Σ.) 100 € / αίτηση
Εταιρικές πράξεις (κουπόνι, κλπ) 10 € / ανά εταιρική πράξη *

* Εάν το εισόδημα είναι μικρότερο από €10, τότε το ποσό που θα χρεωθεί θα είναι ίσο με το εισπραττόμενο ποσό. Το έξοδο χρεώνεται αναλογικά ανά ISIN και αριθμό πελατών- δικαιούχων, (πχ. για ISIN με 5 πελάτες – δικαιούχους η χρέωση ανά πελάτη θα είναι 10 : 5 = 2 €).


ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ * Έως 1,00% Επί αξίας συναλλαγών. Ελάχιστη χρέωση 1,5 € ανά πινακίδιο

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.

Δείτε παραδείγματα χρεώσεων και ανάλυσή τους όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus:

ΧΝΕΤ FEES AND COMMISIONS EXAMPLES