Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Αμοιβές-Χρεώσεις-Έξοδα

Αμοιβές - Χρεώσεις - Έξοδα Συναλλαγών Διεθνών Αγορών

ΕΞΟΔΑ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
0,12% σε ετήσια βάση

Τα έξοδα θεματοφυλακής υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ 24% και τιμολογούνται ανά τρίμηνο επί της μεσοσταθμικής αξίας των χαρτοφυλακίων Διεθνών Αγορών (XNET & Eurobank Cyprus).

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ XNET
ΜΕΤΟΧΕΣ & ETFs
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ AK JENSEN ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ (LOCAL CURRENCY) ATHEX ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ * max
Germany (Xetra) EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Germany (Frankfurt) EUR 12,5 bps 18 5 bps 8 €
UK LSE GBP, EUR 3,5 bps 5 5 bps 12 €
UK LSE Intern. Market USD 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Switzerland CHF 3,5 bps 7 5 bps 8 €
France Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Netherlands Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Belgium Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Portugal Euronext EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Italy EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Spain EUR 3,5 bps 5 5 bps 8 €
Denmark DKK 3,5 bps 50 5 bps 12 €
Finland EUR 3,5 bps 5 5 bps 12 €
Norway NOK 3,5 bps 60 5 bps 12 €
Sweden SEK 3,5 bps 65 5 bps 12 €
Austria EUR 9 bps 5 5 bps 8 €
Ireland EUR 6 bps 5 5 bps 8 €
USA USD 8 bps 7,5 5 bps 8 €
Canada CAD 8 bps 10 5 bps 8 €

* Τα έξοδα διακανονισμού χρεώνονται αναλογικά, ανά ISIN και αριθμό πελατών ανά ημέρα διαπραγμάτευσης (π.χ. για ISIN με έξοδο 8€ και 4 πελάτες στην ίδια ημέρα διαπραγμάτευσης, η χρέωση ανά πελάτη θα είναι 8 : 4 = 2€ ).


Φόροι (Stamp Taxes - Transaction taxes)
Ιταλία 0,10% reg-mtf mkts & 0,20% all others mkts στην αγορά
Γαλλία 0,30% στην αγορά
Μεγάλη Βρετανία 0,50% στην αγορά
Ιρλανδία 1% στην αγορά

Δείτε παραδείγματα χρεώσεων και ανάλυσή τους όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus:

ΧΝΕΤ FEES AND COMMISIONS EXAMPLES (PDF)
ΧΝΕΤ FEES AND COMMISIONS EXAMPLES (XLS)ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ
Eurobonds settled through Clearstream/Euroclear 25 € Έξοδα Διακανονισμού
Για συναλλαγές Ομολόγων που εκκαθαρίζονται στις τοπικές αγορές Ελλάδας και Κύπρου και έχουν ως Αντισυμβαλλόμενο την ίδια την Eurobank Cyprus 0,18% επί της αξίας της πράξης με ελάχιστο 20 €
Μεταφορές Τίτλων (από και προς) 50 € / τίτλο
Tax reclaims (αίτηση επιστροφής φόρου - υποχρεωτική για Αμερικανούς εκδότες) 100 € / αίτηση
Proxyvoting (δεσμεύσεις για Γ.Σ.) 100 € / αίτηση
Εταιρικές πράξεις (κουπόνι, κλπ) 10 € / ανά εταιρική πράξη *

* Εάν το εισόδημα είναι μικρότερο από €10, τότε το ποσό που θα χρεωθεί θα είναι ίσο με το εισπραττόμενο ποσό. Το έξοδο χρεώνεται αναλογικά ανά ISIN και αριθμό πελατών- δικαιούχων, (πχ. για ISIN με 5 πελάτες – δικαιούχους η χρέωση ανά πελάτη θα είναι 10 : 5 = 2 €).


ΧΡΕΩΣΕΙΣ SOLIDUS
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ * Έως 1,00% Επί αξίας συναλλαγών. Ελάχιστη χρέωση 1,5 € ανά πινακίδιο

* Η προμήθεια επί συναλλαγών συμφωνείται με τον εκάστοτε πελάτη κατά την κατάρτιση της σύμβασής του. Το ανωτέρω ποσοστό προμήθειας αναφέρεται στην μέγιστη προβλεπόμενη τιμή. Η ελάχιστη χρέωση ανά πινακίδιο είναι ενιαία και ισχύει για όλους τους πελάτες της εταιρείας.

Δείτε παραδείγματα χρεώσεων και ανάλυσή τους όπως εμφανίζονται στα παραστατικά της Solidus:

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (OTC)
ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ (OTC)