Διαδικασίες

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Διαδικασίες

Κατάθεση Χρημάτων

Για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω της SOLIDUS Securities AEΠΕΥ μπορείτε να καταθέτετε χρήματα μόνον στο όνομα της SOLIDUS Securities AEΠΕΥ και μόνον στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας και σε καμία περίπτωση σε οποιουδήποτε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς ακόμη και στην περίπτωση που αυτούς θα σας τους υποδείξει πρόσωπο που συνδέεται ή που ισχυρίζεται ότι συνδέεται με την SOLIDUS Securities AEΠΕΥ ή γενικά οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Τα εκάστοτε πιστωτικά υπόλοιπα των Πελατών της Εταιρείας τηρούνται σε λογαριασμούς πελατείας της Εταιρείας σε συνεργαζόμενα με αυτή πιστωτικά ιδρύματα και θεματοφύλακες, κατανέμονται αναλογικά (pro-rata) με βάση το ποσοστό του πιστωτικού υπολοίπου εκάστου πελάτη επί του συνόλου των πιστωτικών υπολοίπων του συνόλου των Πελατών. Η παρακολούθηση τους γίνεται σε ημερήσια βάση.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN
ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ 101-00-2002-033034 GR51 0140 1010 1010 0200 2033 034
ΕURΟΒΑΝΚ 0026.0016.100.200265266 GR82 0260 0160 0001 0020 0265 266
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 737/540030-90 GR58 0110 7370 0000 7375 4003 090
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5029 000353449 GR55 0172 0290 0050 2900 0353 449
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 84722588 GR58 0160 8650 0000 0008 4722 588
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 1110920-2 GR62 0870 0510 0000 0001 1109 202
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 78170175001-01 GR09 0910 1010 0000 7817 1720 010
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 301-0100348401-3 GR13 0890 0100 0030 1010 0348 401
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 1-49653-001 GR56 0690 0120 0000 0014 9653 001
OPTIMA BANK 00 505908 0241 97 GR97 0340 0010 0005 0590 8024 197